Juraj Cimbora

Juraj Cimbora (1919 - 1989)

pedagóg, skladateľ, folkórista, umelecký vedúci, zbormajster a dramaturg Poddukelského ukrajinského ľudového súboru v Prešove, neskôr v čase odchodu na dôchodok, dirigent a skladateľ Gréckokatolíckeho cirkevného zboru pri Gréckokatolíckej Katedrále sv.Jána Krstiteľa v Prešove.

Významná osobnosť rusínskeho sveta, najmä v rusínskej hudobnej kultúre. 

Narodil sa vo Svidníku v roľníckej rodine 6. júna 1919. Už od útleho detstva dostal do vienka dar, písania, skladania a  hudby. Tomuto majstrovstvu zostal verný cely svoj plodný život až do smrti. Hudobné vzdelanie získal v učiteľskom seminári v Prešove v rokoch 1934-1938, kde si po prvýkrát vyskúšal svoje   organizačné a dirigentské schopnosti   s balalajkovým orchestrom a neskôr so zmiešaným speváckym zborom.

V roku 1949 ukončil Učiteľský seminár v Prešove, kde zároveň úspešné vykonal skúšky na pedagóga pre stredné školy. Po ukončení učiteľského seminára nastúpil ako učiteľ v Chmeľovej a neskôr v Havaji pri Svidníku. Po demobilizácií v roku 1943 pôsobil ako učiteľ v rodnom Svidníku, kde v roku 1948 založil folklórny súbor Radosť, ktorý pôsobil pri Gymnáziu vo Svidníku. Od roku 1950 pôsobil ako učiteľ ruského jazyka na Gymnáziu Dukelských hrdinov vo Svidníku, neskôr v roku 1953 v ruskom Gymnáziu v Humennom a následne v rokoch 1953 - 1958   a 1967 – 1970 pracoval na Strednej pedagogickej škole v Prešove. V Bratislave v roku 1955 absolvoval štátnu skúšku zo zborového spevu a dirigovania.

V živote tohto vynikajúceho skladateľa a dirigenta sa stáva prelomovým rok 1958, kedy sa jeho meno začalo spájať s jediným profesionálnym umeleckým telesom v Československu zameraným predovšetkým  na šírenie umenia a kultúry   Rusínov a Ukrajincov, Poddukelským ukrajinským ľudovým súborom pri Ukrajinskom národnom divadle, neskôr Divadle Alexandra Duchnoviča, v Prešove. Tu zúročoval svoju bohatú skúsenosť, lásku a cit pre ľudovú pieseň.   Pracoval na poste zbormajstra, dramaturga, dirigenta a neskôr aj umeleckého vedúceho tohto telesa, ktorý žne nejeden úspech v podaní jeho skladieb, piesní , hudobných úprav nielen v celom Československu, ale ja za hranicami republiky.   Okrem toho sa   zapájal   do výskumnej práce v oblasti národopisu, zbieral a zapisoval rusínsky a ukrajinský folklór, piesne, hudbu a ľudové zvyky tohto etnika. Skladal vlastnú hudbu, piesne pre Poddukelský ukrajinsky ľudový súbor /PUĽS/ v Prešove, aby toto teleso získalo ocenenia, popularitu nielen doma, ale ďaleko za hranicami vlasti. Dodnes sa nezabúda na jeho populárne ľudové piesne ako: Ej, hoj, tili , tili...., Oj zahrala muzika muzičenka, Pila ja palinku, Poľana, poľana …. i stovky iných, ktoré do dnes prezentuje národná speváčka, bývala dlhoročná sólistka PUĽSu, zaslúžila umelkyňa Mária Mačošková, pre ktorú Juraj Cimbora zložil obrovské množstvo rusínskych piesní.

Juraj Cimbora okrem iného mal aj tisíce zozbieraných strán folklórneho materiálu,   bohatú fonotéku ľudových piesní. Mnohé z nich vyšli knižne pod názvom: Ukrajins´ki narodni pisni Prjašivs´koho kraju /1958/ a Ukrajin´ski narodni pisni Schidnoj Slovaččyny I - II /1963/, ktorých je zostavovateľom. Veľký úspech mali aj ďalšie menšie diela zborníkov, ako napríklad Zaspivajme sobi dvoma holosamy /1974/ a Melodiji srdcja /1980/, po ktorých je dodnes veľký záujem prostredníctvom archívov knižníc. Okrem toho organizoval množstvo výchovných koncertov PUĽSu pre školskú mládež. Svidnícky festival a mnoho iných amatérskych súborov, ktoré sa tu vystriedali, čerpali zo studnice tohto rusínskeho majstra, Juraja Cimboru.   Vo svojej tvorbe sa vždy opieral o klasickú ľudovú pieseň, jej tvorbu ako aj hudbu. Všetka jeho práca, množstvo úprav a kompozícií sa vyznačuje ľudovou jednoduchosťou, zrozumiteľnosťou, čim vedel nadchnúť srdcia každého diváka a poslucháča. Ani po odchode na dôchodok nezostal bokom. Jeho meno a práca sa tak spája s Gréckokatolíckym cirkevným zborom pri katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove, kde využíval svoje skúsenosti pri dirigovaní a písaním cirkevných úprav, ktoré sa dodnes používajú pri svätých liturgiách. Bol oddaný gréckokatolík a miloval cirkevnoslovanský obrad, spev, pre ktorý tvoril, s ktorými bol spätý až do konca pozemského života. Zomrel v Prešove 31.12.1989 vo veku 70 rokov. Jeho telesné pozostatky sú uložene na prešovkom hlavnom cintoríne, kde dodnes má mnoho tých, ktorí na neho s láskou spomínajú. V roku 2014 si pripomíname 95 rokov od narodenia a 25 rokov od úmrtia tejto významnej folklórnej osobnosti

Juraj Cimbora, rodák zo Svidníka, sa tak natrvalo zapísal do dejín kultúrneho života Rusínov i Ukrajincov, nielen svoju pedagogickou činnosťou, prácou v oblasti folklóristiky, prácou v profesionálnom súbore piesní a tancov , ale aj spoločenskou a organizačnou zložkou, či metodicko-poradenskou činnosťou v oblasti hudobnej kultúry. Jeho meno bude navždy spojené s činnosťou Poddukelského ukrajinského umeleckého súboru, terajším Poddukelským umeleckým ľudovým  súborom / PUĽSom/ v Prešove, ktorému venoval 20 rokov svojho plodného života.
 
Ocenenia:
     medaila „ Za vynikajúcu prácu“   r. 1975
     čestné uznanie: „Zaslúžený pracovník kultúry“ r. 1979

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.