Jozef Maroičič, generál - podmaršal

 

 

 

 

 

generál - podmaršal 
Jozef Maroičič                                                    

 
Narodil sa 6.4.1812 vo Svidníku
 

Jozef Maroičič sa narodil vo Svidníku 6.4.1812 v jednoduchej rodine, pravdepodobne pôvodom z komunity južných Slovanov (podľa priezviska zrejme Chorváti). Ako trinásťročný vstúpil do vojenskej školy. V roku 1831 sa stal poručíkom a v roku 1834 už bol nadporučíkom. V tomto roku ho pridelili ku generálnemu štábu armády do Milána v Taliansku. Ako 31-ročný už bol kapitánom. V rokoch 1843-1847 pôsobil v hlavnom meste monarchie Viedni na zemskom armádnom veliteľstve. Z Viedne bol opäť prevelený do Talianska, kde v hodnosti majora sa ako veliteľ poľných vojenských jednotiek zúčastnil mnohých bitiek. Jeho jednotka sa vyznamenala najmä v slávnej bitke pri Vicenze 10. júna 1848.

Jozef Maroičič bol dobrý veliteľ a odvážny muž. Za odvahu v bojových akciách v cisárskej armáde sa stal „Freyherr“ (slobodným pánom). Dekorovali ho krížom rádu Márie Terézie. Podľa lokality, kde sa vyznamenal, si vybral prívlastok di Madonna del Monte (Panna Mária Horská). Bol rýchlo povyšovaný. Koncom roka 1848 bol povýšený do hodnosti plukovníka, v roku 1854 už bol generálmajorom a stal sa veliteľom brigády.

V rokoch 1856-1859 generál Maroičič pôsobil v Košiciach ako veliteľ posádky.
Pod jeho vedením bola spracovaná podrobná vojenská mapa mesta Košíc. V roku 1857 navštívil Košíce cisár František Jozef I. Jeho návšteve venoval veľkú pozornosť aj zemský veliteľ vojenskej posádky generál Maroičič. V roku 1866 ho po bojových akciách povýšili do hodnosti poľného podmaršala.

Svoju vojenskú kariéru ukončil v hlavnom meste Habsburskej monarchie vo Viedni ako zemský veliteľ vojenskej posádky. V roku 1881 odišiel do výslužby a 17.10.1882 vo Viedni zomrel.

Podľa dostupných materiálov bol Jozef Maroičič jedným z najvýznamnejších rakúskych stratégov, znamenitý vojvodca, statočný a odhodlaný bojovník, úprimný a otvorený voči predstaveným a vľúdny k podriadeným.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.