Michal Boršč - vedec

 

Michal Boršč

(5.11.1938,Nižný Svidník – 28.4.2012, Stupava),

 

 

MIchal Boršč profesor Ing., CSc., významný predstaviteľ technických vied a univerzitného vzdelávania. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia zostal pôsobiť ako odborný asistent na Elektrotechnickej fakulte VŠT v Bratislave (1962), kde bol založený odbor automatizácie. Svoje odborné zameranie postupne rozširoval na robotiku, kybernetiku a mechatroniku. Popri výskumnej a pedagogickej činnosti sa od roku 1978 venoval vrcholovému riadeniu vedy. Podieľal sa na formovaní vedeckotechnických ústavov SAV a na štruktúre vysokoškolského technického vzdelávania. V roku 1988 bol menovaný za univerzitného profesora v odbore technická kybernetika. Za dosiahnuté výsledky bol ocenený štátnym vyznamenaním Za zásluhy o výstavbu a Plaketou Aurela Stodolu. Je autorom viacerých vysoko-školských učebníc, skrípt, vynálezov a patentov. Odborné práce publikoval doma i v zahraničí. Po zriadení Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka tu pôsobil ako vedúci katedry kybernetiky na Fakulte mechatroniky. Niekoľko rokov pôsobil ako predseda Akademického senátu. V roku 2003 prispel aj do knižnej publikácie Labyrint sveta a Slovania štúdiou Veda a vzdelávanie bez hraníc.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.