Juraj Vančík - lekár a muzikant

MUDr. Juraj VANČÍK, CSc.,

narodený 02.05.1950 vo Svidníku.

Vzdelanie:

1957-65 ZDŠ Svidník
1965-68 SVŠ Svidník
1968-74 Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
1978 Atestácia z vnútorného lekárstva I.st.
1984 Atestácia z vnútorného lekárstva II.st.
1984 Postgraduálny kurz v kardiológii, IKEM, Praha
1989 Atestácia z kardiológie
1989 Postgraduálny kurz z echokardiológie, Davos
1989 Európsky kongres echokardiografie, Rotterdam
1992 Kandidátska dizertačná práca
1993-2007 15 krát účasť na Európskych a svetových kongresoch v kardiológii
 

Pracovné zaradenie:

1974-75 Košice, II. interná klinika, sekundárny lekár
1975-76 Vojenská základná služba - lekár
1976-78 FN Košice, II. interná klinika, sekundárny lekár
1978-80 FN Košice, II. interná klinika, samostatne. prac.lekár
1980-82 Expertízna práca v Líbyi
1982-88 FN Košice, IV. interná klinika, samostatne. P
1988-95 FN Košice, IV.interná klinika, ordinár pre kardiológiu
1995-97 Medicínske centrum Košice, riaditeľ
1997 - doteraz Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, riaditeľ

Výskumná činnosť:

 • v štúdii CASSIS, sponzorované firmou SANDOZ,
 • Spirapril pri srdcovom zlyhaní (výsledky prezentované v Nice) v štúdii ISPRI,
 • Spirapril a Isradipin u pacientov s art. hypertenziou, sponzorované firmou SANDOZ,
 • v štúdii ATLAS, Lisinopril pri srdcovom zlyhaní, sponzorované firmou ZENEKA.

V kardiológii zameranie hlavne na neinvazívnu a klinickú kardiológiu. V minulosti člen výboru sekcie Neinvazívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti, prednášky v postgraduálnom centre pre lekárov a farmaceutov v Košiciach. Každoročná účasť na svetových a európskych kardiologických kongresoch a odborných sympóziách.

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Nemocníc podporujúcich zdravie,

 • máj 2003 vo Florencii;
 • konferencia „Nové zdravotníctvo“, apríl 2004 v Bratislave;
 • konferencia „Zdravotníctvo v SR“, október 2005 v Senci;
 • konferencia Rakúskeho veľvyslanectva „Zdravotníctvo na Slovensku“, marec 2006 Bratislava;
 • prednášková činnosť pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu Bratislava – „Nový štýl riadenia ako nástroj reformy na mikroúrovni“, január 2006;
 • „Zdravotnícke zariadenie v konkurenčnom prostredí“, november 2006;
 • rok 2007 účasť na odbornom podujatí „Riešenia pre lepší manažment“;
 • apríl 2008, aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii Nemocníc podporujúcich zdravie v Berlíne;
 • september 2008 prednáška v rámci konferencie „Organizácia v zdravotníctve“ pre Ministerstvo zdravotníctva Poľskej republiky vo Varšave;
 • november 2008, Ostrava, Medzinárodná konferencia „Efektívna nemocnica“.

Jazyky

 • aktívne - anglicky, nemecky, španielsky, rusky, poľsky, ukrajinsky

Umelecká tvorba

Víťaz Košického zlatého pokladu v rokoch 1969, 1984, 1986.
35  skladieb nahraných v štúdiu Slovenského rozhlasu Košice a Bratislava,16 skladieb vlastných v rokoch 1969-1985, 27 pesničiek nahraných v štúdiách Slovenskej televízie v rokoch 1975 - 1989. Vystúpenia so skupinou DISK, orchestrom Juraja Szabadosa a skupinou VABANK doma a v zahraničí (Nemecko, Poľsko, Ukrajina, Juhoslávia, Švédsko, Egypt, Rakúsko).

Vydané 4 CD:

 • LÁSKA JE VÁŽNE CHORÁ – rok 1998
 • DIAGNÓZA – rok 2000
 • ... AFTER ALL THESE YEARS – 2003
 • 57 – NESKORÝ ZBER – LATE HARVEST – rok 2007

Šport

 • Atletika
  • Partizán Bardejov od 1965 – 1968
  • Slávia VŠT Košice od 1968 – 1978
 • 2-násobný akademický majster Slovenska v trojskoku
 • 3.miesto na Československej univerziáde v roku 1973

Ilustračné fotografie

Foto: Miro Vacula

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.