Hmotné hnuteľné pamätihodnosti

 

Kronika mesta Svidník – I. zväzok 

Kronika predstavuje súhrn spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Svidník. I. zväzok kroniky zachytáva obdobie medzi rokmi 1960-1998, rok 1960 a časť roka 1961 sú písané v ukrajinskom jazyku. Kronika je uložená na mestskom úrade na odbore školstva, kultúry, športu a mládeže.

  

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.