Aktuality / ZŠ Karpatská dostala darček pod stromček

 

ZŠ Karpatská dostala darček pod stromček
 
Základná škola na Karpatskej dostala štedrý darček pod vianočný stromček, ktorý všetkých potešil. Po niekoľkých rokoch sa podarilo primátorovi mesta Jánovi Holodňákovi zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy telocvične, ktorá bola mnoho rokov v rozostavanom stave a neraz po prudkých dažďoch a silnom vetre došlo k pretečeniu strechy. Poďakovanie patrí prednostovi Krajského školského úradu v Prešove Vladimírovi Kaliňákovi, ale poďakovanie patrí najmä štátnemu tajomníkovi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslavovi Ivančovi, vďaka ktorým by k poškodzovaniu majetku v škole už nemalo dochádzať. Na základe žiadosti mesta Svidník, ako zriaďovateľa, zaslalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 46 tisíc eur, účelovo určené na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Karpatská. Mesto Svidník začne s rekonštrukciou strechy hneď, ako to dovolí počasie.     JM

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.