Aktuality / Zrekonštruované priestory v MŠ 8. mája

 

V Materskej škole na ul. 8. mája boli odovzdané do užívania zrekonštruované priestory kúpeľní, sociálnych zariadení, šatní a tried. Rekonštrukčné práce a maľby zrealizovala firma Zdenek Kosť – Mikos s celkovým nákladom vyše 8 000 eur. Slávnostnému prestrihnutiu pásky, predchádzal kultúrny program detí.
Primátor mesta Ján Holodňák pozdravil na začiatku školského roka všetkých zamestnancov materskej školy a zaželal im veľa zdaru a úspechov.                     J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.