Aktuality / Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomné byty

 

MESTSKÝ ÚRAD VO   S V I D N Í K U
odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu
 
 
 
Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomné byty
 
 
 
     Dňa 12.05.2011 sa v Dome kultúry vo Svidníku konalo zasadnutie sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie MsZ za účelom žrebovania 16 nájomných bytov na ul. Sov. hrdinov 628/112. V zmysle VZN mesta Svidník č.1/2007 o prideľovaní nájomných bytov podľa  § 6 odst. 3 uverejňujeme zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomný byt.
 
Výsledky žrebovania:
 
Prvé žrebovanie - 2-izb. byty                                                                          
 
 1. Cinová Romana
 2. Fedáková Katarína
 3. Giňa Rastislav  
 4. Haluška Peter   
 5. Haluška Tomáš 
 6. Horváth Zdenko
 7. Konyová Vladimíra
 8. Rusinková Simona  
 9. Siváková Iveta  
10. Sivák Marcel   
11. Siváková Šárka  
12. Šamková Slávka 
13. Šamko Vojtech    
14. Špirková Matilda
15. Vaňko Miloš  
 
Druhé žrebovanie - 1-izb. byt
 
1. Čonková Angelika 
 
     Priebeh žrebovania osvedčil notár JUDr. Jozef Čurila. Ďalší postup pri uzatváraní nájomných zmlúv bude v súlade s VZN č. 1/2007 o prideľovaní nájomných bytov.
 
 
 
                                                                                                                                      Ing. Marta J a c k o v á
                                                                                                                                             vedúca odboru
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.