Aktuality / Zoe Svobodová – Klusáková slávila narodeniny

 

Zoe Svobodová – Klusáková slávila narodeniny
 
Prof. Ing. Zoe Svobodová – Klusáková CSc. 4. decembra oslávila svoje narodeniny. Je dcérou bývalého československého prezidenta a čestného občana nášho mesta Ludvíka Svobodu a manželkou diplomata a dlhoročného ministra kultúry Milana Klusáka. Je profesorkou právnickej fakulty, prekladateľkou z ruštiny a autorka ekonomických statí z oblasti poľnohospodárstva. Pri príležitosti životného jubilea jej primátor Ján Holodňák zaslal blahoprajný list.
Pani Zoe Svobodová – Klusáková zaslala poďakovanie, ktorého kópiu zverejňujeme.    JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.