Aktuality / Životné jubileum Štefana Zelizňáka

V nedávnych dňoch krásne životné jubileum oslávil aj dlhoročný pedagóg a srdcom oddaný včelár Štefan Zelizňák. Pri príležitosti 85. narodenín ho na MsÚ prijal aj samotný primátor, ktorý mu za mimoriadny prínos v pedagogickej činnosti a včelárstve venoval Ďakovný list a kiticu kvetov. Štefan Zelizňák v rokoch 1957 až 1975 pôsobil ako riaditeľ Základnej školy v Cernine a následne až do dôchodku pracoval ako vedúci Okresného pedagogického strediska pri odbore školstva ONV vo Svidníku. Významnou mierou sa angažoval aj v spoločenských, športových a kultúrnych organizáciách. Za svoju aktívnu činnosť bol viackrát ocenený, udelený mu bol aj titul Vzorný učiteľ. Najväčším životným koníčkom však preňho bolo včelárenie a svoje zanietenie a skúsenosti preniesol aj do zväzu včelárov, kde bol v rokoch 1983 - 2006 tajomníkom. Ku gratuláciám so želaním všetkého dobrého sa pridal aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala spolu s členmi Slovenského zväzu včelárov vo Svidníku.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.