Aktuality / Životné jubileum Jána Matveja

V piatok 19. augusta 2016 oslávil svoje životné jubileum 60 rokov Ján Matvej. Pri príležitosti tohto krásneho sviatku bol prijatý na MsÚ Svidník, kde si priamo z rúk primátora mesta Ing. Jána Holodňáka prevzal Cenu primátora. Cena mu bola udelená za výbornú spoluprácu a ústretový prístup k riešeniu problémov v správe povodia vo Svidníku, kde je Ján Matvej dlhé roky vedúcim strediska. Najväčším jeho životným koníčkom je futbal, ktorému od detstva obetoval nemálo voľného času. V mladosti aktívne futbal hrával a to aj za mesto Svidník, a v rámci zábavy a aktívneho pohybu sa mu venuje až dodnes.

Primátor mesta zaželal oslávencovi veľa štastia, pevné zdravie, pracovných úspechov i rodinnej pohody. Ku gratuláciám sa pripojil zástupca primátora Peter Pilip a prednosta MsÚ Svidník Mgr. Vladimír Šandala.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.