Aktuality / "Zdravoťáčky" zo Svidníka sa zúčastňujú študijného výmenného pobytu.

Spolupráca s partnerskými mestami prináša rôzne projekty a zároveň aj možnosť pre občanov navštíviť a spoznať iné mestá. S českým mestom Chrudim sa práve uskutočňuje výmenný pobyt študentiek Strednej školy zdravotníckej a sociálnej z Chrudimi a našej Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána.

Počas týždňa od 5. júna do 12. júna sú tri študentky 3. ročníka z Chrudimi na súvislej praxi vo Svidníku. Rovnako pôjdu naše tri študentky od 12. júna na študijný pobyt do Chrudimi a spoznajú prácu v českej nemocnici.
Prax českých študentiek je zabezpečená od 07:00 do 14:00 hod. na internom oddelení B, ale mali možnosť exkurzie v psychiatrickej liečebni pre chronických pacientov, na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti a na operačných sálach.
Projekt sa uskutočňuje aj za finančnej podpory mesta Svidník, pričom všetkých 6 študentiek bolo prijatých na stretnutí u primátora mesta Svidník za účasti riaditeľa školy pána Tomáša Magdziaka a vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej. České študentky majú možnosť spoznať krásy nášho mesta a boli obdarované aj pozornosťou z mesta Svidník.
Rovnako ako študentky z Chrudimi sú ubytované u našich študentiek, tak aj naše dievčatá si absolvujú pobyt priamo v rodine z Chrudimi a budú mať možnosť bližšie spoznať aj život v českej rodine.

 

 

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.