Aktuality / Záverečná konferencia „Kino bez hraníc“

 

Vo Svidníku sa uskutočnila záverečná konferencia mikroprojektu „Kino bez hraníc“, ktorý realizovalo mesto Svidník s partnerom projektu – Powiat Rzeszowski na digitalizáciu nášho kina, ktoré nepremieta filmy od januára 2013. S finančnou pomocou Audiovizuálneho fondu a poľských partnerov sa podarilo svidnícke kino digitalizovať. Na záverečnej konferencii mikroprojektu „Kino bez hraníc“ sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita, poslanec MsZ Kamil Beňko, vedúci odborov MsÚ Viera Dercová a Ľuboš Čepan a zástupcovia z poľského Powiatu Rzeszowskiego.
Mesto Svidník na základe výzvy AVF SR podalo projekt na digitalizáciu kina Dukla, ktorý AVF podporil sumou 34 000 EUR. Mesto v júli 2013 podalo ďalšiu žiadosť o finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 vyhlásený Prešovským samosprávnym krajom. Žiadosť bola podporená dotáciou 44 027,18 EUR. Vlastné zdroje mesta boli vo výške 34 854,82 EUR. Technickú realizáciu digitalizácie previedla firma AudioMaster Nové Zámky.
Poľská strana na konferencii prezentovala svoj projekt – Cezhraničné centrum súčasných informačných a podporných techník a zástupca primátora  a riaditeľ RRA Miron Mikita v rámci prezentácie „Turistický ruch v slovensko-poľskom pohraničí“ ukázal možnosti a rozvoj turizmu pre Slovákov i Poliakov. Poďakovanie za úspešnú realizáciu digitalizácie kina patrí AVF, PSK, Poviatu Rzeszow a RRA Svidník.
V krátkom čase bude premietanie v kine Dukla obnovené, o čom sa verejnosť včas dozvie. J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.