Aktuality / Zateplenie MŠ na Ul. Ľ. Štúra je predo dvermi.

V stredu, 1. augusta 2018 podpísal primátor mesta Svidník Ján Holodňák so zástupcom spoločnosti Metrostav Slovakia a. s. zmluvu o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti budov Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra". Materská škola je najstaršia v našom meste, má za sebou viac ako 40 rokov fungovania a rekonštrukcia je v jej priestoroch mimoriadne potrebná. 

V prvej fáze na jeseň tohto roka pristúpi zhotoviteľ stavby k rekonštrukcii Pavilónu II, čo je prístavba a v budúcom roku na jar sa začne aj s rekonštrukciou staršej časti. Projekty na znižovanie energenickej náročnosti budov v sebe zahŕňajú výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa i strechy, výmenu bleskozvodu, reguláciu tepelných zariadení, výmenú svetelných zdrojov a ďalšie úpravy. Celá rekonštrukcia  je v hodnote skoro 730 tisíc eur, čo predstavuje úžasný vklad do kvality predškolskej výchovy v meste Svidník. Vedenie mesta teší, že k práve prebiehajúcim rekonštrukciám v Materských škôl na Ul. 8. mája a na Ul. gen. Svobodu sa táto škôlka o pár týždňov pridá.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.