Aktuality / Zástupcovia SČK ÚzS Svidník na návšteve v Regionálnom centre odberu a spracovania krvi v Poľskom Rzeszowe

Dňa 25. mája 2012 na základe pozvania riaditeľa Regionálneho Centra odberu a spracovania krvi v Poľskom Rzeszowe pana Tadeusza Krzoseka, navštívili zástupcovia SČK ÚzS Svidník túto organizáciu v zložení: Nataša Šepitková, Ing. Karol Kalinák, Anna Sabolová a Jaroslav Cuprišin.
Cieľom tejto návštevy v Poľsku bola prezentácia a ukážka Mobilného autobusu odberov krvi a krajskej súťaže stredných škôl v poskytovaní prvej pomoci. Po obhliadke moderného objektu „Centra“, jeho priestorov pre odber krvi, ako aj celý servis v sídle organizácie, bola pre nás pripravená prezentácia Mobilného autobusu pre odber krvi, ktorý bol zakúpený a financovaný Ministerstvom zdravotníctva PR, z prostriedkov „Programu Zdravotného“, ktorého koordinátorom je Národné centrum krvi. Boli sme šokovaní a zároveň prekvapení informáciou, že takto vybavené autobusy boli zakúpené v celom Poľsku v celkovom počte 21.
Po obhliadke sme požiadali a zároveň dohodli, že tento pojazdný autobus pre odber krvi bude na náklady kolegov z Rzeszowa, odprezentovaný pre našu širokú verejnosť, ako aj pre oficiálnu delegáciu 58. Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska, pokiaľ dostaneme na to súhlas od primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka a Organizačného výboru pre prípravu slávnosti, dňa 17.júna t.j. v nedeľu priamo, v priestoroch amfiteátra.
Po skončení prezentácie v Centre odberov a spracovania krvi sme sa zúčastnili krajskej súťaže stredných škôl v poskytovaní prvej pomoci a po dobrom obede sme sa s novými poznatkami vrátili domov.
Pevne veríme, že i naše Ministerstvo zdravotníctva SR sa bude touto otázkou nákupu pojazdných autobusov pre odber krvi zaoberať a nájde spôsob a finančné prostriedky na nákup aspoň troch kusov, ktoré by pre potrebu SR úplne zatiaľ postačovali, a čím by sa značne pomohlo bezpríspevkovým darcom krvi a profesionálnym pracovníkom, ktorí odbery krvi zabezpečujú.

  
                                                                                                                                      Ing.Karol Kalinák
                                                                                                                                riaditeľ SČK ÚzS Svidník

 

   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.