Aktuality / Zasadnutie výkonného výboru KST vo Svidníku

 

V piatok 9. novembra 2012 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo výjazdové rokovanie výkonného výboru klubu slovenských turistov na čele s predsedom výkonného výboru Petrom Perhalom. Členov výkonného výboru privítal primátor mesta Ján Holodňák spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Vierou Dercovou. Primátor mesta Ján Holodňák, stále veľmi aktívny turista, im porozprával o našom meste, okolí a turistických zaujímavostiach a zaželal im mnoho úspechov v práci.
Poobede sa zasadnutia  VV zúčastnili aj predsedovia a členovia jednotlivých klubov slovenských turistov – Beskyd Svidník, Doliny a Hory Svidník, Kaštielik Mestisko a zástupcovia KST zo Stropkova. Na zasadnutí si vytýčili úlohy na ďalšie obdobie.                       J. Mihalík
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.