Aktuality / Zasadnutie okrskových volebných komisií

 

V stredu 19. februára 2014 sa v Dome kultúry vo Svidníku uskutočnilo stretnutie okrskových volebných komisií v meste pre voľbu prezidenta SR. Prítomných privítal primátor mesta Ján Holodňák a pre úspešný priebeh volieb podal vysvetlenie a organizačné pokyny prednosta mestského úradu Vladimír Šandala, vedúci OVVS OÚ Martin Miščík a zastupujúci vedúci OVVS MsÚ Ján Štefanišin.
Členovia okrskových volebných komisií podpísali sľub o výkone svojej funkcie a vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti, keďže budú prichádzať do styku diskrétnymi osobnými údajmi voličov. Všetky komisie boli uznášaniaschopné a zvolili si svojich predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií pre voľbu prezidenta SR, ktorej prvé kolo sa uskutoční v sobotu 15. marca 2014 a prípadné druhé kolo bude 29. marca 2014.               J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.