Aktuality / Zasadnutie okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu

V stredu 30. apríla 2014 sa v kinosále v Dome kultúry vo Svidníku uskutočnilo prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v meste pre voľby do Európskeho parlamentu. Prítomných privítal prednosta mestského úradu Vladimír Šandala spolu s vedúcim OVVS OÚ Martinom Miščíkom a zamestnancom MsÚ Jánom Štefanišinom a pre úspešné zvládnutie volieb im podali vysvetlenia a organizačné pokyny.

Členovia okrskových volebných komisií podpísali sľub o výkone svojej funkcie a vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti, keďže budú prichádzať do styku diskrétnymi osobnými údajmi voličov. Všetky komisie boli uznášaniaschopné a zvolili si svojich predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014 a volí sa 13 poslancov do Európskeho parlamentu na päťročné obdobie.               J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.