Aktuality / Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK vo Svidníku

 

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK vo Svidníku
 
V utorok 13. marca 2012 zasadala Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK vo Svidníku.
Po úvodnom slove predsedu komisie Tomáša Leša, privítal členov komisie v našom meste primátor Svidníka Ján Holodňák, ktorý oboznámil prítomných s históriou i súčasnosťou mesta a ozrejmil situáciu v meste v oblasti základného i stredného školstva.
Po kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadnutí sa členovia komisie zaoberali ďalšíme dôležitými bodmi: prípravou na prijímacie konanie na školský rok 2012/2013, prípravami na maturitné skúšky, VZN na čiastočnú úhradu nákladov, majetkovými prevodmi a ďalšími rôznymi návrhmi. Z rokovania vyplynulo, že koncepcii v oblasti školstva je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a na dlhšie časové obdobie, prijímať a vytvárať podmienky na šetrenie finančných prostriedkov a v neposlednom rade sa dotkli aj optimalizácie siete škôl.       JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.