Aktuality / Zasadala komisie MsZ na ochranu verejného poriadku

 

Zasadala komisie MsZ na ochranu verejného poriadku
 
Včera 13.4.2011 zasadala komisia MsZ na ochranu verejného poriadku. Nových členov komisie privítal jej predseda Štefan Čarný. Na svojom prvom zasadnutí sa komisia zaoberala najmä poriadkom v meste. V rokovaní pokračovala informáciou o realizácii vysprávok miestnych komunikácii a chodníkov, schválila plán práce v tomto roku, zaoberala sa štatútom komisie, VZN o parkovaní motorových vozidiel v meste a ďalšími aktuálnymi záležitosťami.
          JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.