Aktuality / Základné školy v pôsobnosti mesta majú vo svojich kuchyniach nové vybavenie.

Štvrtok, 8. októbra si primátor mesta Svidník, vedúca odboru ŠKŠaM a poslanec MsZ boli obhliadnuť nové vybavenie školských jedálni. Pribudol plynový kotol a výdajné pulty v ZŠ Komenského a ZŠ 8. mája, v ZŠ Karpatskej majú okrem nových výdajných pultov aj umývačku riadu. V základnej škole na Ul. Komenského má aj nové oplotenia pozemku. Vedenie mesta sa zaujímalo o návrhy na ďalšie potrebné zmeny vo vybavení. Každá zo škôl by rada do svojich jedálenských priestorov dostala nové komponenty. V ZŠ 8. mája potrebujú konvektomat a ZŠ Karpatská sa zaujíma o nový plynový kotol a dovybavovať by potrebovala aj škola na Ul. Komenského. Všetky riaditeľky spolu s vedúcimi jedálni predostrevali svoje potreby a spoločne sa hľadali možné východiská. 

 

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.