Aktuality / Začína sa rekonštrukcia Domu kultúry vo Svidníku

V stredu 14. mája 2014 bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavby PKB invest, s.r.o. Prešov. Zmluvu podpísal primátor mesta Ján Holodňák a zástupca dodávateľa. Začatie prác je predpokladané koncom mája 2014, termín ukončenia je plánovaný koncom októbra 2014. Cena za zhotovenie diela je 678.023,02 EUR.

Realizácia projektu „Kultúrno-spoločenské centrum Svidník“ prispieva k splneniu cieľa Prioritnej osi II: Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasti podpory II.: „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“. Po digitalizácii kina, kde bol partnerom v projekte Powiat Rzeszow, sú partnerom znova Poliaci. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Mesto Svidník.  Vedúcim partnerom projektu  je Gmina Dukla.

Dom kultúry bol postavený v roku 1963 a jeho parametre už nevyhovujú súčasným požiadavkám. Predmetom riešenia rekonštrukcie domu kultúry je úplná obnova stavby, zateplením stavebných konštrukcií a vylepšenie ich technických parametrov, rekonštrukcia časti sociálnych zariadení a časti interiérov, modernizácia rozvodov tepla, vzduchotechniky a tým zvýšenie štandardu stavby, vylepšenie vnútornej klímy a následne zníženie nákladov na energiu. Týmito úpravami sa zlepšia podmienky pre obsluhu, účinkujúcich i pre divákov.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.