Aktuality / Začiatok školského roka

V pondelok 5. septembra 2016 sa otvorili brány všetkých škôl a aj vo svidníckych základných školách sa začal školský rok 2016/2017. Všetky základné školy slávnostným nástupom a pekným programom privítali svojich žiakov, no najväčšiu pozornosť sústredili na najmenších, prváčikov, ktorí v sprievode svojich rodičov so zvedavosťou a záujmom spoznávali nové prostredie, spolužiakov i učiteľov.

Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová. Ako prvú v poradí navštívili a pozdravili ZŠ Komenského, nasledovala ZŠ 8. mája a neskôr ZŠ Karpatská. V príhovore primátor mesta Ján Holodňák privítal žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a poprial všetkým na začiatku nového školského roka veľa úspechov, radosti a elánu do učenia, pedagógom potešenia z výsledkov svojich žiakov, veľa trpezlivosti a porozumenia zo strany rodičov i učiteľov. Nakoniec sa zúčastnili aj svätej omše pre žiakov cirkevnej základnej školy sv. Juraja, ktorí takto každoročne začínajú školský rok a na ktorej tradične vítajú prváčikov i posväcujú školské tašky.

Všetci malí prváčikovia dostali od primátora milý darček v podobe knihy "Poslušné písmenká" a malej sladkosti.            V tomto školskom roku do prvého ročníka základných škôl v našom meste nastúpilo 133 prváčikov.  

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.