Aktuality / Začala sa rekonštrukcia miestnych komunikácií

 

Vo Svidníku sa 25. marca 2014 začala  rekonštrukcia miestnych komunikácií. Rekonštrukčné práce prevádza spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Košice. Financovanie je zabezpečené z  vlastných zdrojov mesta Svidník, pričom celkové náklady sú približne 80 tis. Eur. Realizovať sa budú ulice: Ul. SNP, Ul. čat. Nebiljaka, Ul. part. Kmiťa a Ul. Gagarinova (úsek pri garážach). Najskôr sa uskutoční odfrézovanie starej vrstvy a následne sa v dvoch vrstvách položí nový asfalt. Rekonštrukciou miestnych komunikácii sa zlepšia podmienky pre jazdu motorovými vozidlami i bicyklami a zvýši sa aj bezpečnosť jazdy. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do 4. apríla 2014, ale termín bude závisieť aj od počasia.       MČ

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.