Aktuality / Začal školský rok 2014/2015

 V utorok 2. septembra 2014 sa začal školský rok 2014/2015. Všetky školy slávnostne privítali žiakov, pričom najväčšiu pozornosť pútali najmä najmenší žiaci – prváci, ktorí so záujmom sledovali dianie okolo seba spolu so svojimi rodičmi a niekde sa objavili aj slzičky. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák na Základnej škole 8. mája. V príhovore primátor mesta Ján Holodňák privítal žiakov, rodičov i učiteľov a na začiatku nového školského zaželal všetkým veľa úspechov, radosti a potešenia z výsledkov žiakov v školskej a mimoškolskej činnosti, veľa trpezlivosti a porozumenia zo strany rodičov i učiteľov. Vyslovil presvedčenie, že všetci úspešne zvládnu školský rok, pričom sa mesto bude snažiť vytvoriť svojim školám čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Všetci prváci v meste dostali od primátora malý darček. Do lavíc na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta by malo zasadnúť v novom školskom roku: ZŠ Komenského 449 žiakov, z toho 45 prvákov, ZŠ 8. mája 370 žiakov a 33 prvákov a ZŠ Karpatská 195 žiakov, z toho 20 prvákov. V materských školách je počet zapísaných detí: MŠ 8. mája – 105, MŠ Ľ. Štúra – 140, MŠ gen. Svobodu – 102.  ZUŠ by malo navštevovať asi 820 žiakov.  CZŠ sv. Juraja  ma mať 101 žiakov, z toho 13 prvákov a Spojená škola má mať 198 žiakov, z toho 24 prvákov.      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.