Aktuality / Začal sa nový školský rok

 

V pondelok 3. septembra 2012 sa začal na všetkých školách nový školský rok 2012/2013. Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávnostným otvorením privítali žiakov, pričom najväčšiu pozornosť pútali najmä najmenší žiaci – prváci. V slávnostnom oblečení túžobne i s obavami sledovali dianie okolo seba spolu so svojimi rodičmi a objavili sa aj slzičky. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnili: primátor mesta Ján Holodňák, ktorý zároveň doprovodil svoju dcéru prváčku do „veľkej školy“, poslankyňa MsZ vo Svidníku Marcela Ivančová a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová. V príhovore primátor mesta Ján Holodňák privítal žiakov, rodičov i učiteľov a na začiatku nového školského zaželal všetkým veľa úspechov, radosti a potešenia z výsledkov žiakov i školy, veľa trpezlivosti a porozumenia zo strany rodičov i učiteľov. Vyslovil presvedčenie, že všetci úspešne zvládnu školský rok, pričom sa mesto bude snažiť vytvoriť svojim školám čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Všetci prváci v meste dostali od primátora malý darček.                       JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.