Aktuality / Za úspešnosťou projektov s mestom Jaroslaw stojí výborná partnerská spolupráca

Začiatkom apríla došlo v Jaroslawi (PL) k podpísaniu partnerskej dohody o realizácii mikroprojektu „Mystika karpatských miest – vytvorenie turistického produktu karpatských miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva mesta Jaroslaw a Svidník“. Cieľom tohto projektu je podpora cestovného ruchu v prihraničnej poľsko-slovenskej oblasti. V rámci projektu sa vytvorí nová poľsko-slovenská turistická webová stránka a mobilná aplikácia, ktoré budú slúžiť k rýchlejšej orientácii turistov v našom regióne. Zrealizuje sa výtvarný plener, spojený s výstavou a konferenciou v našom meste, kde sa budú prezentovať najkrajšie miesta nášho regiónu, zachytené tunajšími umelcami. V projekte je zahrnutá aj účasť na medzinárodných turistických veľtrhoch vo Wroslawi (PL) a v Bratislave.

Na tento spoločný projekt sme z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, získali takmer 100000 eur. Realizácia projektu: 4/2017-3/2018.

S mestom Jaroslaw sme realizovali už viacero projektov, úspešní sme boli aj v projekte "Eskapády na kniežacej ceste", vďaka ktorému sa bude v blízkej budúcnosti revitalizovať Park L. Svobodu. Mesto Svidník sa teší z výbornej partnerskej spolupráce s mestom Jaroslaw, vďaka ktorej môžeme realizovať viacero významných projektov prispievajúcich k rozvoju nášho mesta.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.