Aktuality / XXVIII. ročník Memoriálu Sázavského

V nedeľu, 17. decembra 2017 sa konal ďalší, v poradí už 28. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovej pušky Memoriál Sázavského. Organizátorom tejto akcie bolo opäť Centrum voľného času vo Svidníku pod záštitou primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka.

Súčasťou podujatia bola i výstava fotografií generála J.V. Sázavského z bojov v rámci KDO zo súkromnej zbierky fotografií JUDr. Jána Gregu. K prítomným sa prihovoril primátor mesta, ktorý ich informatívne oboznámil so životom Sázavského, najmä z jeho odbojovej činnosti po nemeckej okupácie. Pripomenul, že J. V. Sázavský bol jediný československý generál, ktorý priamo padol na fronte v druhej svetovej vojne.
Zahynul dňa 6. októbra 1944 krátko po vstupe československých vojakov a Červenej armády na oslobodené československé štátne územie , keď jeho štábne vozidlo narazilo na nastraženú nemeckú mínu.

Podujatia sa zúčastnilo 37 súťažiacich. Najpočetnejšie a zároveň najúspešnejšie zastúpenie mala rodina Glogovských a Gajdošíkovcov zo Svidníka, kde všetci členovia rodinky si odniesli popredné miesto vo svojej kategórií.

Radi by sme sa poďakovali ZŠ 8. mája za poskytnutie priestorov a hlavne hlavnému rozhodcovi pánovi Jozefovi Čisárovi st., ktorý je spätý s touto akciou od jej počiatkov. Prvý ročník sa konal v telocvični bývalej SPŠO v r. 1988 a zúčastnilo sa ho 25 mužov a 17 dorastencov. Historicky prvým víťazom v kat. mužov bol Pavol Mihaľ z Kapišovej. A aj keď sa za tie roky (s 2-ročnou pauzou) vystriedalo niekoľko organizátorov, súťaž najmä vďaka snahe a zanieteniu Jozefa Čisár stále pokračuje a okrem skalných účastníkov každý rok priláka aj nové tváre. Aj preto mu CVČ spolu s primátorom mesta ako prejav vďaky venovalo ďakovnú plaketu za dlhodobý rozvoj a podporu streleckého športu v meste Svidník.
V pondelok pokračoval Memoriál pre žiakov a žiačky základných škôl, ktorého sa zúčastnilo 35 účastníkov.


Výsledky:

ml. žiačky:
1. Alexandra Glogovská
2. Stela Haňaková
3. Daniela Gajdošíková
st. žiačky:
1. Zuzana Hajduková
2. Alexandra Dzurová
3. Víktória Džavorková

ml. žiaci:
1. Tibor Rogoš
2. Filip Štefanišin
3. Boris Genco
st. žiaci:
1. Dávid Glogoovský
2. Branislav Džupin
3. Samuel Barna

družstvá:
ml. žiaci:
1. ZŠ. 8. mája
2. ZŠ Karpatská
3. ZŠ Komenského

st. žiaci:
ZŠ 8. mája
ZŠ Karpatská
ZŠ Komenského

žiačky SŠ:
1. Natália Gajdošíková
2. Alexandra Glogovská
3. Michaela Gajdošíková

žiaci SŠ:
1. Dávid Glogvský
2. Kevin Róbert Ľos-Božík
3. Marián Hirčko

ženy:
1. Mariana Glogvská
2. Tatiana Vanatová
3. Renáta Paníková

muži:
1. Miroslav Gajdošík
2. Rastislav Glogovský
3. Vladimír Maďorán st.


/cvč/

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.