Aktuality / XXII. Vianočný benefičný koncert cirkevných speváckych zborov

Štvrtá adventná nedeľa sa tohto roku vo Svidníku spájala s Vianočným benefičným koncertom cirkevných speváckych zborov, ktorý napísal už svoj XXII. ročník. Organizátorom tohto koncertu bola Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku a mesto Svidník.                                                                                                                                                                            
V úvode koncertu sa divákom hrou na husliach predstavila žiačka ZUŠ Svidník Laura Micenková a krásnym slovom moderátori celého večera, Ľudmila Ražina a Maroš Černý, privítali všetkých návštevníkov Domu kultúry vo Svidníku.
Sálou sa niesli prekrásne duchovné piesne a vianočné koledy v podaní pravoslávneho cirkevného speváckeho zboru pri chráme svätej Trojice vo Svidníku, pravoslávneho cirkevného speváckeho zboru z Košíc, zmiešaného speváckeho zboru Božského Srdca pri rímskokatolíckej cirkvi vo Svidníku, pravoslávneho cirkevného zboru z Bardejova a ukrajinského národného zboru Karpaty z Košíc.                                                                                                                                                       
V závere koncertu bol pri príležitosti okrúhleho životného jubilea ocenený rímsko-katolícky kňaz Peter Gombita, ktorý v rímsko–katolíckej farnosti vo Svidníku pôsobil dlhých 16 rokov. Ten si z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka prebral Ďakovnú plaketu za osobitý vklad duchovných hodnôt v meste Svidník a kyticu kvetov.

V záverečnom vystúpení sa primátor mesta Ján Holodňák a duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce prot. Mgr. Ján Sovič poďakovali účinkujúcim a zaželali všetkým prítomným šťastné, radostné a požehnané vianočné sviatky.

Mesto Svidník ďakuje sponzorom tejto nádhernej akcie: MIKOSTAV - Michal Kostelník a Juraj Maťaš - Pekáreň Šandal, vďaka ktorým sa tento rok mohol tento koncert zrealizovať.

   

   

   

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.