Aktuality / Vzdelávanie mládeže v oblasti informačných technológií

V utorok, 25. októbra 2016, sa konalo pracovné stretnutie primátora mesta Jána Holodňáka so zástupcom Powiatu Rzeszowskeho a zároveň koordinátorom pripravovaného projektu Jacekom Świderom a riaditeľom Gymnázia Duklianskych hrdinov Svidník Jánom Rodákom.

Ide o mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, ktorého hlavným žiadateľom je Powiat Rzeszowski a mesto Svidník je partnerom projektu. Cieľom tohto projektu je realizácia kurzov pre vybraných žiakov základných a stredných škôl (14-19 rokov) v oblasti informačných technológií (IT), konkrétne - tvorba a administrácia internetových stránok a blogov. V prípade úspešnosti tohto projektu bude jeho realizácia prebiehať v poslednom štvrťroku r. 2017 a I. štvrťroku r. 2018.

Mesto Svidník má veľkú snahu zapájať sa aj do takýchto projektov, prostredníctvom ktorých môže akýmkoľvek spôsobom prispieť k rozširovaniu vedomostí a zručností svidníckej mládeže.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.