Aktuality / Výtvarný plenér a konferencia v rámci projektu „Mystika Karpatských miest – Vytvorenie Turistického produktu Karpatských miest na základe kultúrneho a prírodného dedičstva miest Jaroslaw a Svidník“

V druhej polovici septembra sa v našom meste uskutočnil výtvarný plenér, výstava zhotovených diel a konferencia v rámci projektu „Mystika Karpatských miest – Vytvorenie Turistického produktu Karpatských miest na základe kultúrneho a prírodného dedičstva miest Jaroslaw a Svidník“ INT/EK/KAR/1/I/B/0088. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020.

Výtvarného plenéra sa zúčastnila desaťčlenná delegácia z mesta Jaroslaw, medzi ktorými boli aj významné osobnosti poľskej výtvarnej školy a žiaci výtvarného odboru ZUŠ Svidník, pod vedením pedagógov Vladimíra Makaru a Viery Guzlejovej. Plenér prebiehal priamo v areáli skanzenu a v učebniach ZUŠ Svidník, námetom na maľbu bol samotný skanzen, naše krásne kultúrne dedičstvo. Zavŕšením výtvarného plenéru bolo slávnostné otvorenie výstavy zhotovených diel v Dome kultúry Svidník, ktorého sa zúčastnili aj samotní aktéri plenéru. Výstava bude verejnosti v dome kultúry sprístupnená do 29. septembra 2017.

V rámci spomínaného projektu sa v Dome kultúry Svidník konala aj konferencia, zámerom ktorej bolo prezentovať mestá Svidník a Jaroslaw i rozvoj cestovného ruchu v oboch mestách. Na slovenskej i poľskej strane boli predstavené najzaujímavejšie pamiatky, miesta i podujatia, ktoré môžu turistov do našich miest, Svidník - Jaroslaw prilákať. Dôraz sa kládol najmä na cezhraničnú spoluprácu v rámci cestovného ruchu, ktorá významným spôsobom môže napomôcť k jeho rozvoju. Konferencie sa zúčastnil aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák a zástupca primátora mesta Jaroslaw Dariusz Tracz. Predstavitelia oboch miest ocenili výbornú spoluprácu medzi mestami, vďaka ktorej sa bude v blízkej budúcnosti rekonštruovať aj Park arm. gen. Ludvíka Svobodu.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.