Aktuality / Výtvarné práce našich žiakov vystavené na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

V pondelok, 19. decembra 2016, boli v zasadačke MsÚ Svidník prijatí žiaci základných škôl, ktorí sa zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, iniciatívou ktorého bolo zorganizovať výstavu výtvarných prác žiakov základných škôl na tému "Moja škola - môj učiteľ".

Malí umelci zo ZŠ Karpatskej, ZŠ 8. mája a ZŠ Komenského si z rúk Miroslava Osifčina, vedúceho sekretariátu štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, prebrali Ďakovné listy za ich výtvarné diela, na čo boli samozrejme patrične hrdí. Poďakovanie žiakom a ich pedagógom padlo aj zo strany primátora mesta Jána Holodňáka a prednostu MsÚ Vladimíra Šandalu.

V závere Miroslav Osifčin vyzdvihol a ocenil námet i kvalitu výtvarných prác našich šikovných žiakov a povedal, že ich výtvarné práce budú pár mesiacov zdobiť priestory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.