Aktuality / Vysvedčenia odovzdával primátor

 

Štvrtok 30. januára 2013 bol pre žiakov škôl slávnostným, lebo v tento deň dostávali výpisy polročných vysvedčení. Ešte slávnostnejšie to bolo pre žiakov tých tried, v ktorých odovzdával vysvedčenia primátor mesta Ján Holodňák. V Základnej škole Komenského to bola 5.A, v Základnej škole 8. mája a Základnej škole Karpatská  odovzdával vysvedčenia prvákom. Odovzdávania výpisov polročných vysvedčení sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová. Žiaci boli nedočkaví a len čo im primátor odovzdal vysvedčenia, nastala nefalšovaná radosť z vysvedčenia, najmä u prváčikov. Na oplátku žiaci zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Žiaci majú 1. februára polročné prázdniny, predtým však mali na školách karnevaly, na ktorých sa do sýtosti vyšantili. J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.