Aktuality / Vystavuje Mária Cibová rod. Boršovská

 

V piatok 13. júla 2012 sa uskutočnila v Podduklianskom osvetovom stredisku vernisáž výstavy Márie Cibovej, rod. Boršovskej pod názvom Fotografia a enkaustika. Výstavu a umelkyňu predstavila riaditeľka POS vo Svidníku Mária Pajzinková. Otvorenia výstavy sa zúčastni primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora mesta Miron Mikita, vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová, príbuzní, priatelia a zástupcovia kultúrnych ustanovizní vo Svidníku.
Fotografka a výtvarníčka Mária Cibová, rod. Boršovská sa narodila v Šarbove. Po presťahovaní sa do Českej republiky v roku 2001, sa začala aktívne venovať fotografovaniu. Doteraz mala 34 výstav v Česku, Poľsku a na Slovensku. Jej fotografie sú publikované v mesačníkoch Krásy Slovenska, Děti a my a iných, ale najviac je ich publikovaných v Sokolovskom denníku, Karlovarskom denníku či v Mladej fronte Dnes. V roku 2011 začala maľovať horúcim voskom tzv. enkaustikou a tejto technike sa venuje aktívne dodnes. Výstava potrvá do 13.8.2012.      JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.