Aktuality / Výstavba bytových domov bloky B a C

 Na Festivalovej ulici pokračuje výstavba dvoch nových bytových domov nižšieho štandardu blokov B a C. Výstavbu schválilo v tomto roku mestské zastupiteľstvo, ako aj prenájom pozemku pre združenie spoločností H:K:K: mont, s.r.o. Svidník a JUMISTAV, s.r.o. Svidník. Súčasťou výstavby je aj prislúchajúca technická vybavenosť. Obidva bytové domy nižšieho charakteru by mali byť dokončené do 31. decembra 2016. Tieto bloky by potom malo odkúpiť mesto Svidník. Kúpa 2 x 28 bytov by mala byť zabezpečená úverom zo ŠFRB vo výške 70 % a dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 30 %.    J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.