Aktuality / Výstava „Samorasty a fotografie“

 

V Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku sa uskutočnila v stredu 6.11.2013 vernisáž výstavy Mgr. Michala Hudáka pod názvom „Samorasty a fotografie“. Na otvorení výstavy sa poďakoval primátor mesta Ján Holodňák Michalovi Hudákovi, svojmu bývalému učiteľovi, za jeho prácu, ktorú doposiaľ vykonal, za šírenie dobrého mena nášho mesta a za jeho vynikajúcu umeleckú tvorbu. Na otvorení sa zúčastnilo vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, umelci, riaditelia štátnych, verejných a kultúrnych zariadení, občania a známi.
Mgr. Michal Hudák pochádza z obce Čertižné. Po ukončení Pedagogickej fakulty v Prešove pôsobil ako učiteľ. Od svojej mladosti sa venuje fotografovaniu a dokumentovaniu života a prírody, pričom jeho fotografie sa stali známymi po celom svete. Má mnoho ocenení, ale jeho najväčším je štátne vyznamenanie „Za obetavú prácu“. Je vášnivým cestovateľom, doteraz precestoval 58 krajín sveta, okrem Austrálie. Pri potulkách po prírode zbiera bylinky i samorasty a stále je veľmi aktívnym fotografom i dokumentaristom.  J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.