Aktuality / Výstava Michajla Vorochtu pri príležitosti životného jubilea

Začiatkom novembra tohto roku sa primátor mesta Svidník Ján Holodňák a vedúca OŠKŠaM zúčastnili na otvorení výstavy Michajla Vorochtu v partnerskom meste Rachov. Výstava pod názvom "Farby rodnej krajiny" sa zrealizovala pri príležitosti životného jubilea umelca Michajla Vorochtu, ktorý svoj život zasvätil výtvarnému umeniu. 

Maliar Michajlo Vorochta si na tejto výstave z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka prebral Ďakovnú plaketu za rozvoj kultúry medzi mestom Rachov a Svidník. Je jedným zo zakarpatských umelcov, ktorý už svoje výtvarné diela vo Svidníku vystavoval.

V budúcom roku plánujeme počas Slávností Rusínov a Ukrajincov v spolupráci so SNM-MUK vo Svidníku usporiadať výstavu Michajla Vorochtu a potešiť tým umelecky výtvarne vidiacich a cítiacich občanov a návštevníkov mesta Svidník.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.