Aktuality / Výstava maliarov Miroslava Potomu a Stefana Telepa

 

Výstava maliarov Miroslava Potomu a Stefana Telepa
 
Vo štvrtok 2. februára 2012 otvorila v Podduklianskom osvetovom stredisku jeho riaditeľka, Mária Pajzinková, výstavu amatérskych insitných umelcov Miroslava Potomu zo Stročína a Stefana Telepa z obce Zdynia v Poľsku. Výstavu už niekoľko rokov usporadúva Zväzok Euroregión „Tatry“ v rámci cyklu výstav „ Umelci poľsko-slovenského pohraničia“. Oboch maliarov aj s poľskou delegáciou prijal na mestskom úrade primátor Svidníka Ján Holodňák.
Obaja maliari sa stali rovnocennými víťazmi Bienále v roku 2009 v Poľsku. Na výstave sa  Miroslav Potoma prezentuje 28 prácami a Stefan Telep 33 prácami. Obaja umelci vo svojich obrazoch ukazujú rusínsku kultúru, oživujú tradičné remeslá a zvyky. Na otvorení výstavy, ktorá potrvá do 3. marca 2012 sa zúčastnili zástupcovia Svidníka na čele s primátorom Jánom Holodňákom, zástupcovia Obvodného úradu vo Svidníku, riaditelia kultúrnych ustanovizní a škôl, zástupcovia z Poľska, občania, umelci ako aj rodáci zo Stročína.                   JM

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.