Aktuality / Výstava - Hudobný fond Juraja Cimboru

V Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku sa v pondelok 19. mája 2014 uskutočnila vernisáž o živote, tvorbe a práci svidníckeho rodáka, významnej osobnosti rusínskeho sveta a najväčšej osobnosti v histórii rusínskej hudobnej kultúry - Juraja Cimboru. Vernisáž otvorila riaditeľka POS Mária Pajzinková, o práci a živote Juraja Cimboru hovoril Ján Kaliňák, k prítomným sa prihovoril primátor mesta Ján Holodňák, nový predseda ROS Milan Mňahončák i rodinní príslušníci Juraja Cimboru. Hosťom zaspievala Mária Mačošková, pre ktorú autor zložil nespočetné množstvo rusínskych piesní. Výstava je jednou z prvých akcií druhého ročníka Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý trvá od 19.mája do 25.mája 2014.

Juraj Cimbora sa narodil 6. júna 1919 vo Svidníku. Natrvalo sa zapísal do dejín kultúrneho života Rusínov i Ukrajincov, nielen svojou pedagogickou činnosťou, prácou v oblasti folkloristiky, prácou v profesionálnom súbore piesní a tancov, ale aj spoločenskou a organizačnou zložkou, či metodicko-poradenskou činnosťou v oblasti hudobnej kultúry. Juraj Cimbora okrem iného mal aj tisíce zozbieraných strán folklórneho materiálu, bohatú fonotéku ľudových piesní, ktorú zachránila rodina, ale o jej uchovanie sa pričinil najmä Ján Kaliňák. V tomto roku si pripomíname 95 rokov od narodenia a 25 rokov od úmrtia tejto významnej folklórnej osobnosti. Viac o živote a diele Juraja Cimboru sa dozviete na mestskej stránke: www.svidnik.sk/obcan/uspesni-jednotlivci/juraj-cimbora/

Výstava o jeho živote, tvorbe a práci pod názvom Hudobný fond Juraja Cimboru potrvá v priestoroch POS od 19.5. 2014 do 9.6.2014.                      J.Mihalík

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.