Aktuality / Výstava - Erby miest a obcí okresu Svidník a Prešovského samosprávneho kraja

 

V podduklianskej knižnici bola v stredu otvorená výstava – Erby miest a obcí okresu Svidník a Prešovského samosprávneho kraja. Pozvaných hostí privítal riaditeľ Podduklianskej knižnice Kamil Beňko a potom prítomných oboznámil s históriou erbov a heraldickými znameniami riaditeľ Štátneho archívu v Prešove, pobočka Svidník Richard Pavlovič. Pred otvorením samotnej výstavy ozrejmil zámer výstavy aj spoluautor výstavy Ján Grega a k prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Ján Holodňák.
Na výstave sú prezentované erby a miest a obcí prešovského samosprávneho kraja a samostatná časť je venovaná okresu Svidník.
Výstava zo zbierok Jána Gregu, poslanca mestského zastupiteľstva a Krajského múzea v Prešove bude sprístupnená verejnosti do 26. novembra 2012 a koná sa v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja.                        J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.