Aktuality / Výstava ANDY WARHOL– OBJEKTY A SYMBOLY

 

Výstava ANDY WARHOL– OBJEKTY A SYMBOLY
 
V Dome Kultúry vo Svidníku bola otvorená výstava Andy Warhol – Objekty a symboly, ktorú v spolupráci s Mestom Svidník, Podduklianskou knižnicou, The Andy Warhol Pop art clubom a Rusínskym centrom n.o. pripravil Mgr. Jozef Keselica. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ján Holodňák, ktorý privítal hostí a vyslovil poďakovanie Jozefovi Keselicovi za krásnu výstavu a zaželal mu veľa úspechov a entuziazmu pri zachovávaní rusínskej kultúry a jazyka. V rámci otvorenia výstavy boli premietnuté filmy Jozefa Keselicu, po ktorých nasledovalo divadelné predstavenie Andy Warhol a bodka, v ktorom sa predstavilo divadlo Slobodná Európa z Popradu. Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.                        JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.