Aktuality / Výstava akadem. maliara Pavla Michaliča v Krosne

V Krosne, meste skla, sa každoročne koncom augusta koná jedno z najväčších kultúrnych podujatí festival „Karpackie klimaty“, kde sú v ponuke ochutnávky jedla a vína, početné výstavy, prednášky, hudobné vystúpenia a množstvo ďalších umeleckých podujatí.

Na tohtoročných Karpackych klimatoch malo zastúpenie aj mesto Svidník, a to vďaka akad. maliarovi Pavlovi Michaličovi, ktorý mal v piatok 18.augusta podvečer v Galérii Sztuki BWA slávnostné otvorenie výstavy. Jadrom tejto výstavy sú výtvarné diela, ktoré sa viažu s rokmi 2010 - 2017. Nadväzujú na viacročný umelecký program, ktorý podčiarkuje osobitosť, svojráznosť a autorskú individualitu umelcovho rukopisu.

Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, ktorý mu v príhovore za skvelú reprezentáciu mesta poďakoval, ocenil jeho prácu a zaželal mu ešte veľa umeleckej tvorivosti. Podporiť do Krosna ho prišli aj rodinní príslušníci, priatelia a známi.

Výstava bude širokej verejnosti sprístupnená do 18. septembra tohto roku.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.