Aktuality / Vynovené priestory v Materskej škole gen. Svobodu

 

Vynovené priestory v Materskej škole gen. Svobodu
 
V utorok bola v Materskej škole gen. Svobodu milá slávnosť. Vo februári, po havárii na vodovodnom potrubí, bola zničená časť materskej školy. Vedenie mesta pristúpilo promptne k odstráneniu vzniknutých závad a v krátkom čase sa podarilo zrekonštruovať zaplavené priestory.
Na slávnostnom odovzdaní zrekonštruovaných priestorov sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora mesta Miron Mikita, prednosta mestského úradu Vladimír Šandala, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry Ján Vook, riaditeľky materských škôl a zamestnanci materskej školy.
Po programe, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, primátor slávnostne prestrihol pásku, spoločne s vedúcim odboru školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry.
Všetci prítomní si prezreli opravené priestory materskej školy, ale najväčšiu radosť z vynovených priestorov mali deti.
                                                                                                                                                                                  JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.