Aktuality / Výnimočný úspech materskej školy na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku

 Výnimočný úspech materskej školy vo Svidníku.


Nadácia spoločnosti Volkswagen Slovakia vyhlásila grantový projekt s názvom Bezpečne na cestách. Do výzvy sa zapojilo 154 subjektov z celého Slovenska. Mnohé zaslané projekty boli kvalitné a veľmi zaujímavé, preto mala Komisia veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť. Po náročnom rozhodovaní bolo vybraných 20 projektov od subjektov zo všetkých krajov Slovenska, ktoré Nadácia podporí v celkovej sume 50.003,60 €.

V Prešovskom kraji uspeli len dva projekty a práve jedným z nich je dopravné ihrisko "Semafór, nie je fór!" z našej Materskej školy na Ul. gen. Svobodu v hodnote 3 000 eur.

MŠ gen Svobodu má 5 tried so 110 deťmi a plochu školského dvora, ktorú by chcela v rámci projektu zaujímavo využiť.
V areáli materskej škole bude vybudované dopravné ihrisko na celoročné využitie školského dvora. Vytvorí sa prostredie na vzdelávanie dopravnej výchovy pre každé dieťa a mladé rodiny bez výnimky. Detí sa budú môcť naučiť využívať svetelnú signalizáciu v vzdelávacích aktivitách s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu. Budú sa hravo učiť zásady bezpečnosti cestnej premávky v roli chodca, kolobežkára, cyklistu, spolujazdca a budúceho vodiča. 
Realizácia projektu prinesie vyznačené cesty okolo budovy školy, prechody pre chodcov, detské semafory, makety značiek, kolobežky, prilby, odrážadla a tiež trojkolky. 
Deťúrence od 2 rokov sa budú hravo učiť o význame značiek a semaforu, budú sa orientovať v pravidlách cestnej premávky, správne reagovať na svetelnú signalizáciu. Naše deti vo Svidníku budú mať možnosť získať psychomotorické zručnosti v dopravnej výchove zážitkovou formou. Projektom s Volkswagenom sa podarí vytvoriť vozový park - kolobežky, autá, odražadla. Škôlka tiež nadobudne základnú ochranu pri jazde – prilby i reflexné vesty.
Dopravného ihrisko a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke má pozitívnu motiváciu k predchádzaniu nebezpečných situácii na cestách. Priorita materskej školy je práve podporovať dopravné aktivity aj smerom k rodičom. V meste Svidník zatiaľ nie je semafor a tak deti nemajú možnosť sa prirodzene naučiť reagovať na svetelnú signalizáciu. Cez Nadáciu Volkswagen Slovakia pripraví škola deti na zodpovednejší život vytvorením podmienok výučby.
Materská škôlka išla do projektu s krásnym mottom: " Vidieť a byť videný", teda podporiť záujem o dopravnú výchovu a takto by chcela viesť deti od 2 rokov do 6 rokov počas výchovno-vzdelávacieho procesu i všetky deti zo sídliska v letných aktivitách, deti predškolského veku z MŠ v meste, mladé rodiny a podporovať mimoškolské aktivity.

Za každým úspechom treba hľadať zanietených a odhodlaných ľudí a takýto tím sa spojil pre krásnu vec v Materskej škole gen. Svobodu. Celému kolektívu na čele s riaditeľkou Annou Kurečkovou gratulujeme k úspechu a želáme príjemný priebeh realizácie dopravného ihriska. Veríme, že úspešných projektov v našom meste bude stále viac a každý ďalší bude dôkazom toho, že aj v malom meste sa dajú uskutočniť veľké plány.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.