Aktuality / Výnimočná prezentácia materskej školy na Ul. Ľ Štúra

Naša Materská škola na Ul. Ľ. Štúra sa predstaví v Bruseli.

V stredu, 18. mája 2016 sa uskutočnila prezentácia výnimočného projektu Eurorozprávky, ktorý má historický základ v projekte Svet okolo nás z Prešova konaného od roku 1992. Umelecký projekt na celoeurópskej úrovni sa tento rok uskutočňuje na základe predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie.

Projekt je zameraný na tvorivú prácu žiakov materských škôl pre 5-6 ročné deti. Charakteristickým znakom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku. Do tohto unikátneho projektu sa zapojilo 57 škôlok zo Slovenska a niekoľko ďalších krajín Európskej únie, medzi ktorými je aj naša materská škola na Ul. Štúra vo Svidníku. Našej škôlke bola pridelené umelecké stvárnenie krajiny Cyprus a jej tradičnej rozprávky Kalomíra.


Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. V projekte Eurorozprávky sa priestorovo stvárňuje 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detí EÚ. 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ sú výtvarne spracované v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina v Európskej škole v Bruseli na jeseň tohto roka.
Tento originálny projekt, ktorého autorkou je Mária Zuščinová z prešovskej škôlky Jurkovičová 17, je veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale aj pre deti žijúce v európskom spoločenstve.


V pôvodnom projekte Svet okolo nás bolo doposiaľ realizovaných 18 ročníkov výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva SR.
Táto jedinečná výtvarná prehliadka detí materských škôl má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a vynikajúce ohlasy odbornej i laickej verejnosti, s bohatými organizačnými a odbornými skúsenosťami, ktoré sa prezentujú na celoslovenskom seminári pri slávnostnom otvorení výstavy.


Realizácia projektu na Slovensku a v Európskej škole v Bruseli je tento rok jedinečná a rovnako jedinečne ju poňali aj učiteľky a žiaci svidníckej materskej školy. Popri výtvarnom zobrazení a nacvičení rozprávky odprezentovala krajinu Cyprus aj rodáčka z Vagrinca pri Svidníku, ktorá na Cypre žije. Pani Mária Hadjielia Drotárová predstavila tradičnú cyperskú kuchyňu, zvyklosti, ale aj rodinný život klasickej cyperskej rodiny. Vo veľmi zaujímavej prezentácii rozvoniavala cyperská káva, syr i olivy.


Riaditeľka MŠ Ľ. Štúra Viera Haľková srdečne ďakuje za náročnú a umelecky na veľmi vysokej úrovni stvárnenú prácu pod vedením učiteliek pani Džumanovej a Zribkovej. Projekt finančne podporil primátor mesta Svidník Ján Holodňák a prekladom brožúry do anglického jazyka Katarína Nienaber za čo im materská škola veľmi pekne ďakuje.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.