Aktuality / Vyjadrenie úcty dlhoročnej zástupkyni na ZŠ na Ul. 8. mája

Pri príležitosti odchodu do dôchodku prijal primátor Ján Holodňák dlhoročnú zástupkyňu Vlastu Lažovú, ktorej vyjadril úctu za prácu v odvetví školstva. Odchodom do dôchodku pani Lažová ukončila svoju celoživotnú cestu učiteľským povolaním. Na jej začiatku bolo pôsobenie v obciach a neskôr ako pionierskej vedúcej na ZŠ Komenského a zástupkyni riadeteľky na ZŠ na Ul. 8. mája. Pani Lažová zažila prácu s niekoľkými riaditeľmi, množstvom pedagógov a stovkami žiakov, všetky tieto skúsenosti z nej vytvorili úžastnú pedagogičku, veľkú profesionálku a mimoriadne dobrého človeka. 

K odchodu z profesie učiteľa a zároveň zástupkyne jej primátor mesta Svidník poďakoval za výnimočnú prácu pre rozvoj školstva vo Svidníku a poprial krásny a produktívny seniorsky vek, zdravie a lásku blízkych ľudí. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.