Aktuality / Východoslovenský kraj bude zastupovať aj náš prednosta

APUMS je dobrovoľnou záujmovou a od politických strán nezávislou organizáciou prednostov úradov územnej miestnej samosprávy miest a obcí v SR. Poslaním Asociácie je odborná podpora a ochrana záujmov územných miestnych samospráv miest a obcí. Hlavným cieľom Asociácie je napomáhať odbornému a osobnostnému rozvoju prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a tým aj skvalitňovaniu ich práce v prospech rozvoja miest a obcí na Slovensku a aktívne prispievať k zlepšovaniu ich pracovnoprávneho postavenia. byť partnerom ostatným združeniam a organizáciám pôsobiacich vo verejnej správe, najmä ZMOS-u, Únie miest Slovenska, AKE SR, Združeniu HK SR i ďalším. APUMS má za sebou 21 ročnú históriu.
V dňoch 12. – 13. marca tohto roku sa Podbanskom konala odborná konferencia APUMS SR, ktorá sa venovala rôznym dôležitým témam, napr. výstavbe nájomných bytov, verejnému obstarávaniu, minimalizácii rizík pri spolupráci s podnikateľským prostredím, nový nástrojom riadenia, webom obcí atď. Konal sa taktiež snem, na ktorom bolo o.i. zhodnotené uplynulé 4-ročné obdobie a schválený rozpočet na rok 2015. Hlavným bodom boli voľby, ktoré prebiehajú v štvorročných cykloch. Za prezidenta APUMS SR bol opätovne zvolený Ing. Peter Ágh. Volená bola aj 11-členná rada Bývalý Východoslovenský kraj v nej najbližšie 4 roky budú zastupovať: Ing. Ondrej Bartko (prednosta MsÚ Humenné), Ing. Jela Bednárová (prednosta MsÚ Spišská Nová Ves) a Mgr. Vladimír Šandala (prednosta MsÚ Svidník).

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.