Aktuality / Výborná spolupráca s mestom Rzeszow v oblasti projektov

Začiatkom novembra tohto roku primátor mesta Ing. Ján Holodňák podpísal žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre dva spoločné mikroprojekty v poľskom meste Rzeszow. Ide o projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 z oblasti vzdelávania mládeže i dospelých. Cieľom prvého projektu je realizácia kurzov pre vybraných žiakov základných a stredných škôl v oblasti informačných technológií, konkrétne - tvorba a administrácia internetových stránok a blogov a cieľom druhého je školenie pracovníkov k ochrane majetku a osôb, zdravotníckych záchranárov a kurz prvej pomoci. Aj prostredníctvom takýchto projektov majú občania nášho mesta zvýšené príležitosti na vzdelávanie počas celého života s cieľom získať zručnosť a kvalifikáciu, ktorú môžu zhodnotiť pri hľadaní a uplatnení sa na trhu práce. 

Mesto Svidník má s mestom Rzeszow výbornú dlhoročnú spoluprácu, v rámci ktorej sa už podarilo zrealizovať pár projektov. Najvýznamnejším z nich bol projekt, v rámci ktorého sa zdigitalizovalo kino v Dome kultúry.

Veríme, že v rámci ďalšej spolupráce s powiatom Rzeszow budeme môcť v meste Svidník uskutočniť ešte mnoho výborných a úspešných projektov. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.