Aktuality / Volejbalový turnaj učiteľov

 Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovala Rada odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v okrese Svidník 25. ročník volejbalového turnaja pri príležitosti Dňa učiteľov. Účastníkov privítala v Základnej škole na Karpatskej ulici okresná predsedníčka ROZPSAV v okrese Svidník Anna Džupinová, spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou. Volejbalového turnaja sa zúčastnilo päť miešaných družstiev učiteliek, učiteľov a ostatných pracovníkov škôl.  Po veľkých zápoleniach zvíťazilo družstvo z Krajnej Poľany, druhá skončila Spojená škola Svidník a tretie skončilo družstvo zo ZŠ Kračúnovce. Turnaja sa zúčastnili aj spoločné družstvo ZŠ Komenského a ZŠ Karpatská Svidníka a družstvo ZŠ Giraltovce.             J. Mihalík 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.