Aktuality / Volejbalový turnaj pri príležitosti Dňa učiteľov

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovala Rada Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy vo Svidníku 24. ročník volejbalového turnaja pre zamestnancov školstva. Účastníkov privítala v Základnej škole na ulici 8. mája okresná predsedníčka Rady ZO OZPSaV Anna Džupinová, ktorá privítala aj primátora mesta Jána Holodňáka a prednostu MsÚ Vladimíra Šandalu. Volejbalového turnaja sa zúčastnilo päť miešaných družstiev učiteliek, učiteľov a zamestnancov škôl z okresu Svidník. Po zaujímavých zápasoch si víťazstvo odniesli  učitelia zo spojeného družstva ZŠ Krajná Poľana a ZŠ Cernina , druhí skončili učitelia ZŠ 8. mája vo Svidníku. Na tretej priečke skončili učitelia zo ZŠ Giraltovce a na ďalších miestach skončili družstvá zo ZŠ Komenského Svidník a Spojenej školy Svidník.   J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.